Bezpečnost informací

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Vrcholnému managementu velkých a středních organizací pracov- níkům odpovědným za systém řízení kvality pracovníkům subjektů státní správy pracovníkům zdravotnických organizací, pojišťoven a finančních institucí a dalších organizací, které pracují s citlivými údaji svých klientů.

 


 

Obsah školení

 • výklad norem ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 (17799), ISO/IEC 27004, ISO/IEC 27005 a ISO/IEC 27006
 • bezpečnostní politika informací
 • organizace bezpečnosti informací
 • řízení aktiv
 • bezpečnost lidských zdrojů
 • fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
 • řízení komunikací a řízení provozu
 • řízení přístupu
 • akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
 • zvládání bezpečnostních incidentů
 • řízení kontinuity činnosti organizace
 • soulad požadavků s právními normami a z hlediska auditu informač- ních systémů


 

Co Vám školení inese

Dostanete informace o systému ochrany informací dle ISO/IEC 27000,

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 (17799), ISO/IEC 27004, ISO/IEC 27005 a ISO/IEC 27006. Získáte znalosti a kvalifikaci pro efektivní spolupráci při zavádění systému řízení informací a pro provádění následných interních auditů.

 

Školení je zakončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení manažera ISMS (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 23.–24. 5. 2022

Brno 4.–5. 7. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION