Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

Vzdělávejte se z pohodlí kanceláře nebo domova.

OTÁZKY K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Cena: 1200,-CZK (bez DPH)

Dostupnost: 1 měsíc

Testovací otázky jsou rozděleny do 5 oblastí:

1. Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

2. Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů.

3. Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání.

4. Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu.

5. Soubor otázek pro ústní zkoušku.

Po zodpovězení otázky se zobrazí správná odpověď. Testy se lze volně pohybovat, otázky lze přeskakovat. Celkem účastník získá přes 400 otázek.

POKUD MÁTE ZÁJEM O E-LEARNINGOVÉ ŠKOLENÍ VYPLŇTE, PROSÍM, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO VÁM ZAŠLEME PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.


PRO AKTIVACI PŘÍSTUPU K OTÁZKÁM VYPLŇTE, PROSÍM, ÚDAJE, KTERÉ JSTE OBDRŽELI E-MAILEM:

Email:
Heslo:

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa