Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP

Vzdělávejte se z pohodlí kanceláře nebo domova.

OTÁZKY K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Cena: 1200,-CZK (bez DPH)

Dostupnost: 1 měsíc

Testovací otázky jsou rozděleny do 5 oblastí:

1. Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných právních předpisů.

2. Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora.

3. Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání.

4. Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi.

5. Otázky koordinátor BOZP na staveništi - ústní zkouška.

Po zodpovězení otázky se zobrazí správná odpověď. Testy se lze volně pohybovat, otázky lze přeskakovat. Celkem účastník získá přes 400 otázek.

POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘÍSTUP KE ZKOUŠCE VYPLŇTE, PROSÍM, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO VÁM ZAŠLEME PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.


PRO AKTIVACI PŘÍSTUPU K OTÁZKÁM VYPLŇTE, PROSÍM, ÚDAJE, KTERÉ JSTE OBDRŽELI E-MAILEM:

Email:
Heslo:

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa