Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Testování energetické efektivity

Garance kvality vašich produktů

Co je Testování energetické efektivity?

Testování energetické efektivity prokazuje, že zařízení splňuje stále přísnější normy v oblasti spotřeby elektrické energie. Testování energetické efektivity hodnotí široké spektrum výrobků – od spotřební elektroniky přes hračky až po domácí spotřebiče. Testy měří, kolik energie takové spotřebiče spotřebují při chodu, v pohotovostním režimu a v režimu „vypnuto“.

Proč je TESTOVÁNÍ Energetické EFEKTIVITY důležité?

Regulativní požadavky a očekávání spotřebitelů zvyšují poptávku po elektrických zařízeních a spotřebičích, u kterých třetí strana otestovala a ověřila hodnoty energetické efektivity. Spotřebiče, které vykazují vyšší energetickou efektivitu než srovnatelné výrobky, regulační orgány i spotřebitelé přijímají ve větší míře. Takové výrobky pak také zajišťují důležité výhody oproti konkurenci.

TÜV SÜD – jednotné kontaktní místo pro požadavky na energetickou efektivitu

Služby společnosti TÜV SÜD v oblasti ověřování energetické efektivity vznikly kvůli podpoře úsilí výrobců, dovozců a maloobchodníků o dosažení souladu s předpisy o energetické efektivitě a s dobrovolnými programy energetické efektivity. Kromě toho jsou globální střediska společnosti TÜV SÜD (Centres of Excellence) v oblasti energetické efektivity vybavena k testování a certifikaci výrobků využívajících energii podle celosvětových požadavků a norem pro energetickou efektivitu. Díky tomu dokážeme zajistit služby testování i certifikace všech typů elektrických zařízení a spotřebičů.

TÜV SÜD je uznávaným zkušebním a certifikačním orgánem v souladu s právními předpisy USA, Kanady, EU a dalších jurisdikcí.

Služby TÜV SÜD v oblasti energetické efektivity

Zkoušky energetické efektivity zahrnují řadu konkrétních testů a hodnocení s cílem vyhodnotit různé konstrukční prvky a zvážit zamýšlené použití daného výrobku.

Zkoušky a certifikace energetické efektivity obsahují:

  • Měření spotřeby energie
  • Posouzení energetické efektivity 
  • Zkoušky spotřeby energie v režimu „vypnuto“
  • Zkoušky spotřeby energie v pohotovostním režimu
  • Přítomnost pohotovostních nebo úsporných funkcí
  • Funkce správy napájení
  • Schopnost tvorby zpráv
  • Přidělování certifikátů

PROHLEDAT

SME energy effiency
Příběhy

SME Energy Efficiency

Sustainability for small and medium-sized enterprises (SMEs)

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa