Co jsou certifikační značky TÜV SÜD pro výrobky a jak přidávají hodnotu vašemu podnikání?

Certifikační značky a certifikáty společnosti TÜV SÜD představují schválení třetí stranou od celosvětově renomované organizace. Jedná se o označení, které slouží jako vynikající marketingový nástroj, zvyšuje hodnotu vaší značky a vzbuzuje větší důvěru mezi vašimi obchodními partnery a koncovými uživateli. Logo TÜV SÜD je po celém světě všeobecně uznávané a respektované coby důvěryhodný symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti.

 

V souladu s naší filozofií certifikačních značek TÜV SÜD a naším etickým kodexem si vyhrazujeme právo odmítnout jednotlivé žádosti o certifikaci, pokud jsou v rozporu se zákonnými požadavky, značkou TÜV SÜD, našimi standardy kvality, image společnosti a s kodexem značky TÜV SÜD.

V případě výrobků definovaných výrobcem jako zdravotnické prostředky na základě jejich zamýšleného použití si vyhrazujeme právo zejména odmítnout zahájit postup posuzování shody, pokud je zřejmý další (nelékařský) účel nebo nesprávné použití nebo pokud by toto „dvojí použití“ mohlo spadat do odvětví, která nepatří do působnosti TÜD SÜD Product Service.

V případě výrobků deklarovaných jako průmyslové nebo spotřební zboží si vyhrazujeme právo zejména odmítnout certifikovat bezpečnost výrobků, které představují pro uživatele elektrická nebo mechanická rizika nebo které by mohly způsobit poruchu jiného výrobku, jakož i výrobků, které se obvykle používají v průmyslových odvětvích, která nespadají do působnosti TÜV SÜD Product Service.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION