Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

CE Směrnice o strojních zařízeních

Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu vašeho podnikání

Co je směrnice EU o strojních zařízeních?

Evropská směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES byla zavedena za účelem stanovení všeobecných bezpečnostní zásad pro výrobce a distributory široké škály mechanických zařízení. Tato směrnice vyžaduje, aby výrobci prokázali, že jejich výrobky jsou v souladu s různými předpisy EU týkajícími se strojního zařízení.

Nezávislí poskytovatelé certifikace pomáhají výrobcům s procesem testování a mohou jim pomoci se schválením jejich výrobků. Po schválení lze na výrobek umístit značku CE, která umožňuje distribuci v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Proč je směrnice EU o strojních zařízeních důležitá?

Shoda s evropskou směrnicí o strojních zařízeních je povinností pro všechny výrobce nebo distributory, kteří chtějí prodávat své výrobky v EU nebo EHP. Nedodržení této směrnice může mít za následek pokuty a stažení výrobku z trhu a může vést k zákazu distribuce v Evropě.

TÜV SÜD vám zajistí všestrannou pomoc se zajištěním shody se směrnicí EU o bezpečnosti strojních zařízení

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu výrobků se směrnicí EU o strojních zařízeních. Nabízíme řadu služeb, které pomáhají výrobcům strojů a strojních výrobků a jejich zástupcům získat přístup na trh EU.

Naši techničtí odborníci mají bohaté zkušenosti s testováním a certifikací široké škály strojních a mechanických výrobků, aby byl zajištěn jejich soulad s evropskou směrnicí o strojních zařízeních. Máme přehled o všech nejnovějších předpisech, takže si můžete být jisti, že vaše produkty budou s nimi ve shodě. 

Máme globální síť nejmodernějších laboratoří, kde provádíme příslušné testování a certifikace, a můžeme také provádět inspekce ve vašich provozech. To znamená, že získáte rychlou certifikaci a bude své výrobky moci dodat na trh dříve.

Služby TÜV SÜD pro soulad se směrnicí EU o strojních zařízeních

Společnost TÜV SÜD nabízí komplexní škálu služeb, které vám pomohou rychle vstoupit na trh strojních zařízení v EU:

  • Regulativní požadavky – vyložíme vám, jak se směrnice o strojních zařízeních vztahuje na váš výrobek, a poradíme s příslušnými předpisy
  • Označení CE – vytváříme zprávy a technickou dokumentaci a nabízíme také službu udělení označení CE
  • Analýza konstrukce produktu – včetně celkové konstrukce a montáže, ochranných uzemňovacích přípojek, požadavků na elektrické, mechanické a protipožární krytí a označení na obalu
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – testujeme izolační bariéry a povrchové a vzdušné vzdálenosti
  • Kontrola dokumentace – včetně bezpečnosti kritických součástí, hodnocení hořlavosti pro plasty a jiné materiály a pokynů pro uživatele, instalaci a servis

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive E-ssentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail E-ssentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa