Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

CE Směrnice o strojních zařízeních

Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu vašeho podnikání

Co je směrnice EU o strojních zařízeních?

Evropská směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES byla zavedena za účelem stanovení všeobecných bezpečnostní zásad pro výrobce a distributory široké škály mechanických zařízení. Tato směrnice vyžaduje, aby výrobci prokázali, že jejich výrobky jsou v souladu s různými předpisy EU týkajícími se strojního zařízení.

Nezávislí poskytovatelé certifikace pomáhají výrobcům s procesem testování a mohou jim pomoci se schválením jejich výrobků. Po schválení lze na výrobek umístit značku CE, která umožňuje distribuci v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Proč je směrnice EU o strojních zařízeních důležitá?

Shoda s evropskou směrnicí o strojních zařízeních je povinností pro všechny výrobce nebo distributory, kteří chtějí prodávat své výrobky v EU nebo EHP. Nedodržení této směrnice může mít za následek pokuty a stažení výrobku z trhu a může vést k zákazu distribuce v Evropě.

TÜV SÜD vám zajistí všestrannou pomoc se zajištěním shody se směrnicí EU o bezpečnosti strojních zařízení

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu výrobků se směrnicí EU o strojních zařízeních. Nabízíme řadu služeb, které pomáhají výrobcům strojů a strojních výrobků a jejich zástupcům získat přístup na trh EU.

Naši techničtí odborníci mají bohaté zkušenosti s testováním a certifikací široké škály strojních a mechanických výrobků, aby byl zajištěn jejich soulad s evropskou směrnicí o strojních zařízeních. Máme přehled o všech nejnovějších předpisech, takže si můžete být jisti, že vaše produkty budou s nimi ve shodě. 

Máme globální síť nejmodernějších laboratoří, kde provádíme příslušné testování a certifikace, a můžeme také provádět inspekce ve vašich provozech. To znamená, že získáte rychlou certifikaci a bude své výrobky moci dodat na trh dříve.

Služby TÜV SÜD pro soulad se směrnicí EU o strojních zařízeních

Společnost TÜV SÜD nabízí komplexní škálu služeb, které vám pomohou rychle vstoupit na trh strojních zařízení v EU:

  • Regulativní požadavky – vyložíme vám, jak se směrnice o strojních zařízeních vztahuje na váš výrobek, a poradíme s příslušnými předpisy
  • Označení CE – vytváříme zprávy a technickou dokumentaci a nabízíme také službu udělení označení CE
  • Analýza konstrukce produktu – včetně celkové konstrukce a montáže, ochranných uzemňovacích přípojek, požadavků na elektrické, mechanické a protipožární krytí a označení na obalu
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – testujeme izolační bariéry a povrchové a vzdušné vzdálenosti
  • Kontrola dokumentace – včetně bezpečnosti kritických součástí, hodnocení hořlavosti pro plasty a jiné materiály a pokynů pro uživatele, instalaci a servis

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive E-ssentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail E-ssentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Healthcare and Medical Devices Essentials
Newslettery

Healthcare & Medical Devices E-ssentials

Your regular update for technical and industry information

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa