Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) Certification

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

Celosvětová odpovědná akreditovaná výroba

Celosvětová odpovědná akreditovaná výroba

Co je audit Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)?

Worldwide Responsible Accredited Production (Celosvětová odpovědná akreditovaná výroba, WRAP) je největší certifikační program na světě pro výrobce oděvů, obuvi a dalších šitých výrobků. Program WRAP certifikuje zařízení, která dodržují 12 zásad WRAP zajišťujících bezpečné, zákonné a etické výrobní procesy. Certifikační audit WRAP zkontroluje celý váš výrobní proces a zjistí, zda dodržujete zásady WRAP. Vašim zákazníkům tak poskytne ujištění, že bylo vaše zboží vyrobeno eticky.

12 zásad WRAP:

 1. Dodržování zákonů a předpisů na pracovišti
 2. Zákaz nucené práce
 3. Zákaz dětské práce
 4. Zákaz obtěžování nebo zneužívání
 5. Odměny a benefity podle zákona
 6. Pracovní doba podle zákonných přepisů
 7. Zákaz diskriminace
 8. Zdraví a bezpečnost
 9. Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
 10. Životní prostředí
 11. Dodržování celních předpisů
 12. Zabezpečení

Proč je certifikace WRAP důležitá?

Nezávislý certifikační audit WRAP provedený třetí stranou poskytne vaší značce několik výhod:

 • zajišťuje spravedlivé a humánní zacházení s pracovníky vyrábějícími oděvy, obuv a další šité zboží
 • zlepšuje mezi spotřebiteli pověst vaší společnosti jako spravedlivého zaměstnavatele
 • snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti a také rizika protestních akcí zaměstnanců
 • zlepšuje zapojení zaměstnanců a zvyšuje produktivitu
 • zamezuje nákladným soudním sporům a poškození pověsti, pokud se u některého z vašich závodů zjistí, že porušuje příslušné zákony

TÜV SÜD je mezinárodně uznávaný zkušební orgán pro WRAP

Společnost TÜV SÜD je akreditována pro provádění auditů WRAP v Indii, Číně, Vietnamu a Bangladéši. Kromě toho máme globální síť specialistů, kteří poskytují multidisciplinární odborné znalosti v široké škále auditních a certifikačních služeb na klíčových trzích. V rámci našeho závazku poskytovat bezkonkurenční kvalitu služeb jsou naši inspektoři a auditoři povinni dodržovat náš přísný kodex chování. Jejich odborné posudky jsou proto profesionální, nezávislé a nestranné.

Sloužíme jako jednotný poskytovatel služeb pro společnosti vyžadující audit a certifikaci souladu se sociálními programy a jsme schopni integrovat certifikační audity WRAP s posouzeními systémů řízení, jako jsou normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000®, ETI, BSCI a CoC.

Proces certifikace a testování WRAP společností TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD nabízí formální audit coby monitorující třetí strana a poskytuje rady a pokyny, které vaší společnosti pomohou provádět sebehodnocení. WRAP sestává z tříúrovňového programu, který uděluje zařízením certifikaci v souladu se stupněm dodržování 12 zásad WRAP. Budeme vás podporovat na cestě k certifikaci WRAP:

 • Platinová (platná po dobu 2 let): Zařízení prokáže plnou shodu během tří po sobě jdoucích certifikačních auditů.
 • Zlatá (platná po dobu 1 roku): Zařízení prokáže plnou shodu s 12 principy WRAP.
 • Stříbrná (platná po dobu 6 měsíců): Zařízení prokáže principiální shodu s menšími problémy.

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Glocalisation
Příběhy

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
Příběhy

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION