Společenská odpovědnost

SA 8000® Certifikace společenské odpovědnosti

Certifikace systému řízení společenské odpovědnosti

Certifikace systému řízení společenské odpovědnosti

Certifikace společenské odpovědnosti SA8000®

Proč je certifikace SA8000® důležitá?

SA8000® je dobrovolná norma dodržování společenských předpisů, která prokazuje vaše odhodlání prosazovat humánní pracovní prostředí, a představuje odpovědnou výrobu. Dodržování normy pomůže snížit rizika, zlepšit pověst vaší továrny a značky, splnit požadavky zákazníků, zlepšit vztahy s dodavateli, vytvořit lepší pracovní podmínky a bezpečnější pracovní prostředí a poskytovat jasné a důvěryhodné záruky pro etická nákupní rozhodnutí.

Aby se vaše společnost na přijetí normy připravila, musí znát její požadavky. To zahrnuje převzetí kontroly nad zákonnými požadavky a porovnání současných postupů s požadavky normy SA8000®. Po provedení srovnání může vaše společnost vyřešit zjištěné problémy a implementovat požadavky normy. Je třeba vydat povinné postupy, které musí být integrovány do stávajícího systému řízení společnosti. Poté, co jste aplikovali/dokončili proces interního monitorování, může začít proces certifikace.

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost TÜV SÜD provádí audity společností s ohledem na dodržování normy SA8000® ve třech fázích: přezkum připravenosti, certifikační audit a kontrolní audity po dobu platnosti certifikátu. Obnovovací audity se mohou konat v tříletých intervalech.

Proč zvolit TÜV SÜD?

Globální síť společnosti TÜV SÜD poskytuje multidisciplinární odborné znalosti pro širokou škálu auditních a certifikačních služeb na klíčových trzích. Působíme jako komplexní poskytovatel služeb pro společnosti vyžadující programy dodržování společenských předpisů a normy systémů řízení a integrujeme normu SA8000® s dalšími systémy řízení, jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, a s dalšími iniciativami v oblasti dodržování společenských předpisů, jako jsou WRAP, ETI a BSCI. Společnost TÜV SÜD působí po celém světě a má k dispozici kompetentní místní auditory uznávané organizací SAI.

V rámci našeho závazku poskytovat bezkonkurenční kvalitu služeb jsou naši inspektoři a auditoři povinni dodržovat náš přísný kodex chování. Jejich odborné posudky jsou proto profesionální, nezávislé a nestranné.

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

 

 

PROHLEDAT

ISO 9001 2015 guidance
Bílá kniha

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION