Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 55001

Optimalizujte svou strategii výkonnosti aktiv.

Co je ISO 55001 a komu pomáhá?

ISO 55001 je mezinárodní norma pro systémy správy aktiv. Je navržena tak, aby poskytovala standardizovaný a opakovatelný rámec pro sledování a správu aktiv. Neefektivní nebo neexistující systém správy aktiv může podniky stát miliony dolarů ročně z důvodu ztráty, nedostatečného využití, narušení nebo poškození aktiv. Vylepšení postupů systému správy aktiv může tyto zbytečné náklady snížit a zlepšit tak váš konečný výsledek hospodaření.

Systémy správy aktiv jsou cenné pro každou organizaci, která vlastní nebo spravuje aktiva, ale obzvláště užitečné mohou být například v následujících průmyslových odvětvích:

 • výroba
 • logistika a distribuce
 • zpracování ropy a plynu
 • infrastruktura
 • správa zařízení a majetku
 • výstavba

Proč je ISO 55001 prospěšná pro vaši organizaci?

Cílem normy ISO 55001 je prostřednictvím řízení rizik a nákladů spojených s vlastnictvím aktiv optimalizovat jejich dostupnost a ziskovost po celou dobu jejich životního cyklu. Strategie systému správy aktiv mohou mít pozitivní vliv na provoz, design, výkon zaměstnanců a produktivitu zařízení a náklady životního cyklu. Cílem normy ISO 55001 je ve výsledku vytěžit hodnotu z každého aktiva.

Přínosy certifikace ISO 55001:

 • Snížení nákladů a uvolnění hodnoty aktiv
  Vytvořte systém správy aktiv po celou dobu životního cyklu, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.
 • Získání konkurenční výhody
  Zvyšte spokojenost zákazníků prostřednictvím účinnějších systémů správy aktiv a poskytování služeb.
 • Zlepšení transparentnosti podnikání
  Vytvořte komplexní revizní stopu, která popisuje, co se dělá, kdy a proč.
 • Podpora růstu podnikání
  Srovnejte iniciativy, postupy, zdroje a funkční příspěvky.

TÜV SÜD je světovým lídrem v hodnocení ISO 55001

Společnost TÜV SÜD má díky dlouholetým zkušenostem se zlepšováním postupů řízení dostatečné odborné znalosti, které vaši organizaci podpoří na cestě k certifikaci ISO 55001. Náš specializovaný tým globálních auditorů provádí audity ISO 55001 už od zavedení této normy v roce 2014 a přesně rozumí tomu, jak vaši organizaci posoudit a poskytnout jí komplexní zprávu, kterou můžete použít k identifikaci problémů a získání certifikace.

Auditoři společnosti TÜV SÜD provádějí hodnocení s maximální mírou profesionality a v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami. Všichni naši auditoři jsou povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás ujistí o naší úplné nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnocení a certifikace můžete na svých webových stránkách, v brožurách a komunikačních materiálech zobrazovat certifikační značku TÜV SÜD, která prokazuje, že jste byli prověřeni důvěryhodnou třetí stranou. Certifikační značka TÜV SÜD je po celém světě všeobecně uznávaná a respektovaná coby symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. 

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa