Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 41001

Systémy facility managementu

Co je ISO 41001 a proč je tato norma důležitá?

ISO 41001 je mezinárodní norma pro facility management zavedená v roce 2018. Po personálních nákladech je pro většinu organizací veřejného a soukromého sektoru největším nákladem údržba pracoviště. Norma ISO 41001 byla navržena tak, aby organizacím pomohla implementovat nejvyšší standardy facility managementu za účelem snížení nákladů a zvýšení efektivity.

ISO 41001 se zaměřuje na několik oblastí, mezi něž patří:

 • zásobování
 • provoz
 • údržba
 • stravování
 • technologie
 • vytápění a chlazení
 • energie

Na základě strategického, taktického a provozního přístupu poskytuje tato norma společnou platformu, kterou lze použít ve všech sektorech. Norma ISO 41001 je použitelná pro všechny organizace nebo části organizací, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru, a to bez ohledu na typ, velikost a povahu organizace nebo její geografické umístění. Je určena jak pro organizace, které spravují vlastní zařízení, tak pro poskytovatele, kteří spravují zařízení pro jiné společnosti.

Jak vám může certifikace ISO 41001 pomoci?

Organizace po celém světě si stále více uvědomují důležitost efektivního facility managementu – s rostoucími náklady a příklady špatné správy propíranými v médiích se společnosti snaží zavést osvědčené postupy. Norma ISO 41001 vám pomůže dodržovat nejvyšší standardy facility managementu. To vám pomůže:

 • Zvýšit produktivitu pracovní síly, posílit bezpečnost a pocit pohody na pracovišti
  Zajistit vysoce kvalitní pracovní prostředí
 • Zvýšit ziskovost
  Umožnit organizaci zaměřit síly na hlavní obchodní funkce vytvářející příjmy
 • Významným způsobem uspořit náklady
  Zvýšit efektivitu organizace a prodloužit životnost aktiv
 • Zlepšit svou obchodovatelnost
  Certifikace podle ISO 41001 prokazuje, že byly zavedeny účinné systémy facility managementu, které zajišťují konzistenci služeb.

Svěřte svůj certifikační proces ISO 41001 společnosti TÜV SÜD

Díky mnohaletým zkušenostem s pomocí organizacím při zlepšování postupů řízení společnost TÜV SÜD dobře chápe potřeby týmů pro facility management.

Auditoři TÜV SÜD jsou držiteli nezbytných národních a mezinárodních akreditací pro provádění auditů systémů managementu a zajistí tak, aby byl váš certifikační proces ISO 41001 proveden s nejvyšší mírou profesionality a v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami. Kromě toho jsou naši auditoři povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás i vaše klienty ujistí o naší naprosté nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnocení a certifikace můžete na svých webových stránkách, v brožurách a komunikačních materiálech zobrazovat certifikační značku TÜV SÜD na důkaz skutečnosti, že jste byli prověřeni důvěryhodnou třetí stranou. Certifikační značka TÜV SÜD je široce uznávána a respektována jako symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, protože naše certifikáty představují potvrzení třetí strany od celosvětově uznávané organizace.

PROHLEDAT

ISO 41001
Produktový list

ISO 41001 Facility Management Systems

Enhance facility management performance

Download now

ISO 55001
Produktový list

ISO 55001 Asset Management System

Optimise your asset performance strategy

Download now

ISO 50001
Produktový list

ISO 50001 Energy management systems

ISO 50001 helps you introduce, operate and continually optimise an effective energy management system (EnMS)

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa