Certifikované datové centrum

Certifikované datové centrum

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je certifikované datové centrum?

Certifikované datové centrum je certifikace TÜV SÜD, která se týká aspektů IT infrastruktury (napájení, klimatizace, požární ochrana, ochrana před EM/úderem blesku), jakož i jejího budování, procesů a provozu (dokumentace, analýza rizik, protiopatření, neustálé zlepšování a další). Služby poskytované datovým centrem nespadají do rozsahu certifikace.

Proč je certifikace datového centra důležitá?

Certifikace datového centra ukazuje zákazníkům, podnikům a regulačním orgánům, že jsou vaše služby IT infrastruktury zabezpečené a důvěryhodné. Zákazníci chtějí být ujištěni, že budou jejich údaje v bezpečí, fyzicky je nepoškodí požár ani jiné katastrofy a že budou také chráněny v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Certifikace datového centra prokazuje, že byly vaše služby auditovány a zhodnoceny, což dává zákazníkům maximální důvěru.

Naše certifikace datových center poskytuje zákazníkům jistotu, že nabízíte spolehlivé a zabezpečené funkce datových center, a to jak z hlediska provozu, tak IT infrastruktury. Kromě toho vám certifikace od třetí strany poskytne nezávislé a objektivní posouzení slabin a příležitostí ke zlepšení.

TÜV SÜD poskytuje komplexní certifikaci datových center

Společnost TÜV SÜD je mezinárodně známa jako přední orgán v oblasti testování a certifikace. Máme rozsáhlé a specializované odborné znalosti v oblasti auditu procesů zabezpečení IT, provozu datových center a postupů, jako je management spotřeby a redundance. Jsme dobře obeznámeni s provozem datových center a managementem IT infrastruktury a naši multidisciplinární specialisté mohou vytvářet zprávy a certifikace a poukazovat na oblasti, které je třeba zlepšit.

Díky naší pověsti vám certifikační značka TÜV SÜD poskytne mezinárodní uznání, protože slouží jako osvědčení o vašem odhodlání zajišťovat kvalitu. Pod jednou střechou také poskytujeme kompletní sadu služeb pro zabezpečení IT infrastruktury a testování podle bezpečnostních norem ISO, což vám umožní ušetřit čas a náklady díky spolupráci s jedním partnerem.

Nabízíme kompletní testovací a certifikační servis podle mezinárodních předpisů, jako jsou PCI a ISO 27001 – a také náš vlastní certifikát Certifikované datové centrum.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION