Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

amfori Business Social Compliance Initiative

Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu vašeho podnikání

Co je audit amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)?

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) je oborové hnutí, jehož cílem je sledovat a posuzovat standardy pracovišť v globálním dodavatelském řetězci. Roste očekávání, že společnosti budou zajišťovat nejen odpovědnost svých vlastních podniků, ale také to, že budou sociální odpovědnost prokazovat jejich dodavatelé. Audit amfori BSCI pomáhá firmám monitorovat jejich dodavatelské řetězce, aby mohly zajistit, že všichni jejich dodavatelé zacházejí se svými pracovníky eticky a legálně.

Proč je důležité provést audit amfori BSCI?

Provedení auditu amfori Business Social Compliance Initiative ve vašem dodavatelském řetězci s sebou nese několik výhod:

 • Zajistíte, že je s pracovníky v celém vašem dodavatelském řetězci zacházeno eticky a že jsou dodržována jejich práva včetně svobody sdružování, práva na spravedlivou odměnu, zdraví a bezpečnost a zákazu dětské práce
 • Vyhnete se negativní publicitě v případě, že by se zjistilo, že vaši dodavatelé špatně zacházejí se svými zaměstnanci
 • Vytvoříte si mezi spotřebiteli pověst seriózní a etické společnosti a získáte konkurenční výhodu
 • Zlepšíte svůj vztah s dodavateli
 • Připravíte se na cestu k certifikaci společenské odpovědnosti SA8000®

Společnost TÜV SÜD má odborné znalosti potřebné k provedení vašeho auditu amfori BSCI

TÜV SÜD je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti auditu bezpečnosti a standardů ve výrobních závodech po celém světě. Naše mezinárodní síť poskytuje multidisciplinární odborné znalosti pro širokou škálu auditních a certifikačních služeb na klíčových trzích. Představujeme komplexní řešení pro společnosti, které chtějí prokázat dodržování norem, jako je amfori BSCI. Jsme také schopni vaše stávající procesy integrovat s jinými systémy řízení, jako jsou SA8000®, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V rámci našeho závazku poskytovat bezkonkurenční kvalitu služeb jsou naši inspektoři a auditoři povinni dodržovat náš přísný kodex chování. Jejich odborné posudky jsou proto profesionální, nezávislé a nestranné.

Proces auditu amfori BSCI TÜV SÜD

Jako externí kontrolní orgán provádí společnost TÜV SÜD audity v souladu s normou amfori BSCI 2.0. Nabízíme celosvětovou podporu s kompetentními a plně akreditovanými místními auditory. V rámci našeho auditu amfori BSCI používáme následující proces o šesti krocích:

Šest kroků k úspěchu při auditu amfori BSCI 2.0:

 1. Přečtěte si a přijměte Kodex chování amfori BSCI – interně i napříč vaším dodavatelským řetězcem
 2. Požádejte o audit s autorizací účastníka přes online platformu amfori BSCI
 3. Vyplňte nástroj pro sebehodnocení a přihlášku k auditu, abyste obdrželi přizpůsobenou cenovou nabídku
 4. Podrobte se částečně ohlášené nebo neohlášené auditní návštěvě
 5. Přijměte plán nápravných opatření, po kterém následuje nápravná fáze pro zlepšení souladu s předpisy
 6. V případě potřeby se do 12 měsíců od počátečního auditu podrobte následnému auditu, který prokáže vaše odhodlání plnit normu amfori BSCI 2.0

PROZKOUMAT

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail E-ssentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Glocalisation
Příběhy

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
Příběhy

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa