ACE – portál pro audity a certifikace

Udržujte si přehled o svých auditech a osvědčeních

Udržujte si přehled o svých auditech a osvědčeních

Audity – certifikáty – Analytika

 • Jednoduché, praktické, digitální – udržujte si přehled o svých auditech a certifikátech.
 • Využijte výkonných analytických funkcí a hloubkové analýzy.
 • Identifikujte oblasti pro zlepšení v rámci společnosti.
 • Neustálý přehled auditů na všech vašich pracovištích.
 • Přístup k certifikátům a certifikačním značkám.
 • Vytváření individualizovaných analýz a zpráv o auditech.

 

Další informace o portálu ACE naleznete v tomto videu

Praktické a vždy k dispozici – s naší online službou ACE máte vždy jasný přehled o svých auditech a certifikátech.

Tato služba také nabízí další výhody v podobě rozsáhlé řady analytických nástrojů:

 • Buďte neustále v obraze díky aktuálním informacím o stavu auditů
 • Certifikáty a certifikační značky si můžete stáhnout přímo, kdykoli a kdekoli chcete
 • Z auditů můžete získat dodatečnou přidanou hodnotu s pomocí rozsáhlé řady analytických nástrojů ACE
 • Můžete analyzovat výsledky a prezentovat je v různých grafech
 • Můžete automaticky porovnávat výkonnost na svých pracovištích s přesně tolika podrobnostmi, jaké budete potřebovat
 • Závěry auditů můžete exportovat a dále používat
 • Díky oznámením o všech důležitých událostech týkajících se vašich auditů a certifikátů budete neustále informováni
 • Můžete mít k dispozici informace o aktuálním vývoji a audity plánovat dlouhodobě

Zaregistrujte se ještě dnes

V případě dotazů nás kontaktujte e -mailem na adrese [email protected]


Audity: Buďte dobře informováni o průběhu své certifikace

Funkce Audit služby ACE

 

S funkcí Audit budete díky srozumitelnému přehledu všech svých termínů auditů, stavu jednotlivých auditů a nadcházejících aktivit vždy dobře informováni. Najdete zde všechny potřebné kontaktní údaje a další důležité informace včetně plánu auditu, zprávy z auditu a akčního listu.

 

Všechny audity na všech vašich pracovištích přehledně:

 • Podle potřeby můžete údaje filtrovat podle data, certifikační normy nebo místa
 • Můžete si zvolit mezi přehledným globálním zobrazením mapy a podrobným zobrazením seznamu
 • Budete mít přehled o termínech svých auditů, což vám usnadní včasné plánování
 • Pouhým kliknutím myši získáte přístup k podrobným informacím o vybraném auditu a k souvisejícím dokumentům
 • Můžete si kdykoli zkontrolovat aktuální fázi svého auditu
 • Dokumenty, jako jsou plány auditů, zprávy o auditech a akční list, si můžete stáhnout ve formátu PDF
 • Klíčové termíny si můžete rychle a snadno vyexportovat do svého diáře

certifikáty: Přístup ke všem informacím

Funkce Osvědčení služby ACEFunkce Certifikáty poskytuje přehled všech certifikátů na vašich jednotlivých pracovištích.

 

Stáhněte si certifikáty a certifikační značky a budete mít přehled o aktuálních obdobích platnosti. Můžete získat přístup k užitečným údajům, jako jsou podmínky platnosti, ID certifikátu, obory působnosti a další.


Přímý přístup k vašim certifikátům:

 • Přehledné informace o všech vašich platných certifikátech
 • Můžete si zvolit mezi přehledným globálním zobrazením mapy a podrobným zobrazením seznamu – kliknutím na značku polohy zobrazíte všechny příslušné certifikáty pro dané místo
 • Údaje můžete filtrovat podle data platnosti, a získat tak přehled o datech ukončení platnosti
 • Můžete si zobrazit rozšířené informace o vašem certifikátu
 • Certifikáty a certifikační značky si můžete stáhnout

Analytika: Zaměřte se na své audity a jejich závěry

Funkce Analytika služby ACE

 

Služba ACE nabízí sadu sofistikovaných analytických nástrojů, které poskytují podrobné přehledy výsledků auditů a umožňují porovnat výkonnost napříč různými místy. Můžete si otevřít podrobné zobrazení hlavních a vedlejších neshod, příležitostí ke zlepšení a pozitivních aspektů. Tato analýza, která dalece přesahuje běžný kvantitativní výzkum, vám umožní identifikovat strukturální problémy a odchylky, přenést pozitivní aspekty na jiná místa, odhalit trendy a vyvinout osvědčené postupy. V případě potřeby můžete také podrobněji prozkoumat neshody přednesené auditorem.

 

 

 

Můžete využít pokročilé analytické funkce:

 • Parametry analýzy si můžete přizpůsobit vašim potřebám a uložit si je jako filtry
 • Můžete si zvolit z řady typů grafů
 • Můžete porovnávat minulé nebo současné audity na jednom pracovišti nebo srovnávat různá pracoviště
 • Můžete identifikovat trendy a oblasti působení a analyzovat standardní prvky v oblastech výskytu strukturálních nedostatků
 • Můžete přejít od obecného přehledu k jednotlivým neshodám předneseným auditorem
 • Analýzy si můžete exportovat pro použití v prezentacích

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION